L.A.T.S 2016

L.A.T.S 2016

Postby L.A.T.S » 07 Feb 2016, 23:23

Image

Taktinio Airsofto Turnyras L.A.T.S. (Lithuanian Airsoft Tactical Sports).


Organizatoriai: L.A.T.S. komanda.
Tipas: Turnyras.
Data: 2016 Birželio 17-19 d.
Vieta: Turnyro vieta bus patikslinta vėliau.
Dalyvių skaičius: 10 airsoft komandų
Kaina: 15 eurų žmogui. (organizacinės išlaidos, žaidybinis transportas, žaidybiniai elementai, aptarnaujantis personalas, apdovanojimai, žaidimo teritorija, kempingas, elektra, pietus, geriamasis vanduo).

Prelimnari programa (gali keistis):
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Penktadienis: -19:00 – 00:00 – Komandų atvykimas ir įsikūrimas stovykloje;
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Šestadienis: - 9:00 – 10:00 - Komandų registracija ir daiktų patikrinimas;
Šestadienis: - 10:00 – 11:00 - Atidarymas. Brifingas;
Šestadienis: - 11:00 – 12:00 - Pasiruošimas etapams;
Šestadienis: - 12:00 – 20:00 - Vyksta I ir II etapai, komandos rotuojasi;
Šestadienis: - 20:00 – 21:00 - Turnyro uždarymas;
Šestadienis: - 21:00 – - Vakaronė, turnyro aptarimas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sekmadienis: - 08:00 – 12:00 - Išvykimas
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Turnyro etapai:
Turnyras susidės iš dviejų etapų -
• Pirmas etapas – T.T.R. (Taktinių taikinių ruožas)
• Antras etapas – KillHouse

Registracija:
Turnyre galės dalyvauti tik užsiregistravusios ir organizatorių patvirtintos komandos. Organizatoriai pasilieka teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos registraciją. Patvirtinus registraciją bus atsiųsti rekvizitai apmokėjimui.
P.S. Komandai ar žaidėjui nedalyvaujant žaidime dalyvavimo mokestis negražinamas.

Registracijos forma siunčiama el. paštu LATS.airsoft@gmail.com, laiško pavadinime nurodant “registracija” ir komandos pavadinimą. Užsiregistravusios komandos bus skelbiamos šioje temoje.Komanda registracijos formoje turi pateikti šią informaciją:

1. Komandos pavadinimas;

2. Vardas, Pavardė, Nick, Ilgas ginklas, Pistoletas, Šalmo modelis, Liemenės modelis;

3. Komandos spec. priemonės: pvz. skydas, granatos, kablys (durim atidarinėt iš per nuotolį).

4. Komandos nuotrauka, reprezentuojanti komandos naudojamą ekipuotę.


1.1. Varžybų formatas ir dalyvavimo tvarka

Varžybų metu dalyvaujančios komandos varžysis dviejuose etapuose, kurių metu teisėjai vertins komandų pasirodymą atsižvelgiant į laiką ir surinktus baudos taškus.
Į varžybas gali registruotis tik oficialios airsoft (LSB) komandos, turinčios patirties žaidimuose ir bent minimaliai atitinkančios keliamus žaidimo ekipuotės reikalavimus (žr. toliau). Žaidėjai esantys jaunesni nei 18 m. privalo turėti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti šiose varžybose bei juos lydintį asmenį (gali būti pilnametis komandos narys, turi būti nurodytas raštiškame tėvų sutikime).
Organizatoriai pasilieką teisę be papildomo paaiškinimo atmesti komandos registraciją.

1.2. Teisėjavimas
Varžybų metu teisėjaus teisėjų komanda sudaryta iš organizatorių ar jų parinktų asmenų. Teisėjai varžybų metu stebės ir vertins komandas.

1.3. Bendra tvarka
Varžybų metu dalyviai turi laikytis nustatytų taisyklių (bus skelbiamos).
Sukčiaujančios ar kitaip taisykles pažeidžiančios komandos gali būti įspėjamos, baudžiamos baudos taškais ar be įspėjimo šalinamos iš varžybų.

1.4. Komandos sudėtis
Komanda norinti dalyvauti L.A.T.S. turi būti oficialiai registruota LSB forume ir turėti patirties oficialiuose airsofto žaidimuose.
Komanda turi būti sudaryta iš 5+1 asmenų (pagr. sudėtis) ir gali turėti du atsarginius žaidėjus.
Pavieniai žaidėjai (Laisvai Samdomi Kariai) užsiregistruoti kaip komanda negali.
Dvi oficialios airsoft komandos gali dalyvauti kaip viena komanda-junginys.

2. Turnyro etapai:

2.1. Etapas Killhouse

Brifingo metu komanda supažindinama su etapo taisyklėmis, tikslais, situacija (siužetas) ir gauna "žvalgybinės informacijos":
1) Apytikslis teroristų skaičius ir ginkluotė;
2) Gauna palydovinę foto kurioje nurodytas šturmuojamas pastatas;
3) Pastato schema;
4) Etapo tikslai pagal prioritetą (išminuoti bombą (imitacija), sunaikinti teroristus, pasiekti evakuacijos tašką, kuriame bus fiksuojamas laikas).

Komanda gauna laiką (? min.) skirtą šturmo planavimui ir ekipuotės susiruošimui.

Komanda gali naudoti spec. priemones jei jos prieš tai yra registruotos, patikrintos ir leistos naudoti organizatorių (kablys, skydas ir pan.).

Komanda gali pati nuspręsti pro kur įeiti į pastatą ir kaip jį šturmuoti - t.y. grupė pagal poreikius gali dalintis į dvi ar daugiau dalių.

Prieš pat etapo pradžią komandai yra parodomas evakuacijos taškas. Tuomet komanda nuvedama į starto tašką, kur komanda gauna dar ? min pasiruošimui. Šiam laikui praėjus fiksuojamas startas.

Pastate bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurių transliuojamą vaizdą bus galima stebėti apsaugos kambaryje, komandos koordinatorius iš šio kambario galės koordinuoti pastato šturmą.

Komanda įvykdžiusi užduotį turi atsitraukti į evakuacijos tašką. Kada visi gyvi komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką yra fiksuojamas finišas.

Etapo metu bus galima naudoti tik mechanines dėtuves su nedaugiau 40 bb’s automatiniam ginklui. Pistoleto dėtuvėje bb’s neribojami. Bb’s išduodami organizatorių.

Etapo įvykdymo kriterijai:

Komandai skirtas etapo laikas nuo starto iki finišo - iki ? min. Viršijus šį laiką etapas neužskaitomas.

Etapas yra užskaitomas jei:
1) Išminuojamas sprogmuo (imitacija);
2) Visi gyvi komandos nariai pasiekia evakuacijos tašką;
3) Sunaikinami visi teroristai.

Baudos taškai:

Sužeistas komandos narys - 1 min.
Negyvas komandos narys - 2 min.
Pašautas teisėjas/stebėtojas/civilis - 3 min.
Per didelis kiekis BB's dėtuvėse, per didelis skaičius granatų - 10 min.
Ekipuotės elementų, ginklo pametimas ar palikimas operacijos vietoje - 1 min.

2.2. Etapas T.T.R.

Tai etapas, kurio metu komandos išrinkti nariai turės įveikti ruožą su jame išdėstytais taktiniais taikiniais.

Į taikinius reikės pataikyti pistoletu, automatu arba granata, priklausomai nuo taikinio tipo.

Etape iš kiekvienos komandos galės dalyvauti po 2 dalyvius. Jie dalyvaus ne vienu metu, o atskirai.

Etapą įveikinės du dalyviai iš skirtingų komandų vienu metu, lygiagrečiai įrengtose trasose.

Informacija apie ruožą:
• Ruožo ilgis – 70 m.;
• 7 taikiniai skirti pataikyti pistoletu;
• 5 taikiniai skirti pataikyti automatu;
• 1 taikinys grantai;
• 2 baudos taikiniai (negalima pataikyti);
• 1 taikinys su taimeriu fiksuojantis laiką;
• Į kiekvieną taikinį reikės pataikyti du kartus;
• Rezultatas skaičiuojamas atsižvelgiant į pataikymo tikslumą ir laiką.

Image

3. Pataikymų, sužeidimų ir pirmos pagalbos suteikimo sistema:

3.1. Pataikymų sistema:

Granatos sprogimas:

• Granatai sprogus uždarame kambaryje ar sąlyginai nedidelėje patalpoje – visi patalpoje buvę žaidėjai nukauti.
• Granatai sprogus didelėje patalpoje, laiptinėje, ar patalpoje kurioje yra rimta priedanga (pvz. mūrine siena, kolona ir pan.) taikoma 5 m. taisyklė, t.y. 5 metrų spinduliu visi žaidėjai nukauti.

Pataikymas i petį, ranką – žaidėjas sužeistas. Sužeistas žaidėjas krenta ant žemės, gali judėti 1-2 metrus, kad priimti priedangą. Sužeistas į ranką žmogus gali kalbėti, tačiau atsišaudyti, ar mesti granatos negali.

Pataikymas i koją – žaidėjas sužeistas. Sužeistas žaidėjas krenta ant žemės, gali judėti 1-2 metrus, kad priimti priedangą. Sužeistas į koją žaidėjas gali kalbėti, atsišaudyti, mesti granatą.

Pataikymas į galvą ar korpusą neturint šalmo ar neperšaunamos liemenės – visais atvejais mirtinas. Nukautas žaidėjas krenta ant žemės, užsideda oranžinę liemenę ir nejuda, kol nesibaigia mūšis tam, kad netrukdyti teisėjams ir dalyviams.

Jei žaidėjas neturi neperšaunamos liemenės ar šalmo – tokiu atveju pataikymas į galvą ar korpusą visada mirtinas. Žaidėjui naudojant neperšaunamus elementus (šalmas, liemenė) pataikymas į liemenės ar šalmo dengiamą plotą – nemirtinas, priklausomai nuo kategorijos, kuriai priskiriama liemenė/šalmas:

Pataikymas i neperšaunamos liemenės dengiamą plotą – priklauso nuo to kokiai kategorijai priskiriama liemenė:

• Jei liemenė priskiriama II kategorijai: pataikymas iš automatinio ginklo airsoft replikos – mirtinas. Pataikymas iš pistoleto ar pistoleto-kulkovaidžio replikos (pvz. MP5) – žaidėjas sužeidžiamas. Antras pataikymas arba serijos pataikymas – mirtinas.

• Jei liemenė priskiriama III kategorijai: pataikymas iš automatinio ginklo airsoft replikos – sužeidimas. Antras pataikymas pataikymas arba serijos pataikymas mirtinas. Pataikymas iš pistoleto ar pistoleto-kulkovaidžio replikos (pvz. MP5) – žaidėjas patiria kontuziją – t.y. 1 min. negali šaudyti ir bėgti.

Pataikymas i šalmą – priklauso nuo to kokiai kategorijai priskiriamas šalmas:

• Jei šalmas priskiriamas II kategorijai: pataikymas iš automatinio ginklo airsoft replikos – mirtinas. Pataikymas iš pistoleto ar pistoleto-kulkovaidžio replikos (pvz. MP5) – žaidėjas sužeidžiamas. Antras pataikymas arba serijos pataikymas – mirtinas.

• Jei šalmas priskiriamas III kategorijai: pataikymas iš automatinio ginklo airsoft replikos – sužeidimas. Antras pataikymas arba serijos pataikymas mirtinas. Pataikymas iš pistoleto ar pistoleto-kulkovaidžio replikos (pvz. MP5) – žaidėjas patiria kontuziją, t.y. 1 min. negali šaudyti ir bėgti.

Skydas - neperšaunamas. Sprogus granatai nuo skydo arčiau nei 1 metras - skydininkas sužeidžiamas. Jei granata sprogo 2-3 metrų atstumu – skydininkui kontuzija. Jei skydininkas nukaunamas, skydą gali naudoti bet kuris komandos narys.


3.2. Sužeidimai:

Bendru atveju sužeistas žaidėjas krenta ant žemės, gali judėti 1-2 metrus, kad priimti priedangą. Sužeistam žaidėjui (visais atvejais) per 5 min. nesuteikus medicinos pagalbos - žaidėjas nukraujuoja ir miršta. Priklausomai nuo to į kurią vietą ir kokiomis aplinkybėmis žaidėjas buvo sužeistas gali būti taikomi apribojimai (pvz. pataikymas į ranką).

Suteikus medicinos pagalbą į koją sužeistam žaidėjui, pastarasis negali bėgti, tik eiti. Gali naudoti tiek pistoletą, tiek automatą.

Suteikus medicinos pagalbą į ranką sužeistas žaidėjas gali naudoti pistoletą su nesužeista ranka. Bėgioti gali.

Suteikus medicinos pagalbą į liemenės ar šalmo dengiamą plotą sužeistam žaidėjui netaikomi jokie apribojimai.

2.3. Pirmos pagalbos suteikimo sistema:

Kiekvienas komandos narys prieš “Kill House” etapą iš organizatorių gaus po vieną lipdomą pleistrą. Taipogi visa komanda gaus vieną švirkštą su dažais.

Sužeistas žaidėjas gali būti pagydomas su pleistru. Pleistras turi būti klijuojamas atitinkamai ten kur buvo sužeistas žaidėjas – t.y. sužeidus į ranką, pleistras klijuojamas ant rankos.

Sužeistas žaidėjas negali būti pagydytas antrą kartą.

Sužeistas žaidėjas negali savęs pagydyti su pleistru.

Sužeistas žaidėjas gali save pagydyti su švirkštu. Dažai spaudžiami ant “sužeistos” vietos. Švirkštas turi būti paliktas toje vietoje, kurioje buvo panaudotas.


4. Ekipuotės reikalavimai

4.1. Neperšaunamų liemenių ir šalmų naudojimas

Varžybų metu bus privaloma dėvėti šalmus, antkelkus ir taktines pirštines. Neprivaloma dėvėti neperšaunamas liemenes.

Šalmai ir liemenės atitinkantys organizatorių keliamus reikalavimus suteiks papildomus privalumus žaidimo metu (pvz. pistoleto kulka pataikiusi žaidėjui į liemenės dengiamą plotą nedarys žalos, jei žaidėjas naudoja III kategorijai priskiriamą neperšaunamą liemenę).

4.2. Reikalavimai neperšaunamoms liemenėms ir šalmams

Tai kokį šaudmenį gali atlaikyti liemenė ar šalmas nusako šalmo ar liemenės apsaugos lygis. Pasaulyje apsaugos lygį reglamentuoja įvairių šalių standartai: NIJ (JAV), DIN (Vokietija), CEN (Europa), ГОСТ Р 50744-95 (Rusija).

Balistiniai standartai:


Liemenės:
Varžybų metu neperšaunama liemenė bus laikoma II kategorijos, jei atitiks 2 apsaugos lygį pagal ГОСТ Р 50744-95 arba II lygį pagal NIJ standartą šiais aspektais: airsoftinės liemenės modelis turi tikrą analogą atitinkantį kategoriją, liemenės (be bb’s, dėtuvių, loaderių, racijos ir pan.) svoris yra ne mažesnis nei 4.5 kg.
Varžybų metu neperšaunama liemenė bus laikoma III kategorijos, jei atitiks 3 ir didesnį apsaugos lygį pagal ГОСТ Р 50744-95 arba III ir didesnį lygį pagal NIJ standartą šiais aspektais: airsoftinės liemenės modelis turi tikrą analogą atitinkantį kategoriją, liemenės (be bb’s, dėtuvių, loaderių, racijos ir pan.) svoris yra ne mažesnis nei 7 kg.

Šalmai:
Varžybų metu šalmas bus laikomas II kategorijos, jei atitiks 2 apsaugos lygį pagal ГОСТ Р 50744-95 arba IIIA lygį pagal NIJ standartą šiais aspektais: šalmo modelis turi tikrą analogą atitinkantį kategoriją, šalmo svoris ne mažiau 1.4 kg).
Varžybų metu šalmas bus laikomas III kategorijos, jei atitiks 3 apsaugos lygį pagal ГОСТ Р 50744-95 arba III lygį pagal NIJ standartą šiais aspektais: šalmo modelis turi tikrą analogą atitinkantį kategoriją, šalmo svoris ne mažiau 2.5 kg).

Privalomi daiktai:
- Akių apsauga;
- Mechaninės dėtuvės (+ BB’s, švirkštas);
- Ilgas ginklas (AK, M, G ar pan. klasės);
- Pistoletas;
- Antkeliai, pirštinės, šalmas;Bus papildyta
User avatar
L.A.T.S
Recruit
 
Posts: 11
Joined: 07 Feb 2016, 20:23

Return to L.A.T.S informacija / registracijaWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron